Cikk

Prancz Zoltán: A táboron kívül

Tanáromnak és barátomnak, Reisinger Jánosnak, aki vállalta a táboron-kívüliséget, s akinek élete idén az örökkévalóságból hatvan évet töltött ki.

„Jézus, hogy megszentelje az ő tulajdon vére által a népet, a kapun kívül szenvedett. Menjünk ki tehát őhozzá a táboron kívül, az ő gyalázatát hordozván. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük.” (Zsid. 13:12-14)

Címkék: 

Anitics István- „Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek"

Anitics István 2016.05.21-ei igehirdetése Csemőben

Alapigeként azt a szakaszt választottam, amelyről szombatiskolán is kicsit beszéltünk: „ Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek.” Ez Márk evangéliumának a  9. fejezetében található a 24. vers.

Mindig aktuális dolgok foglalkoztatnak, és sokat gondolkodom azon a valóságon, amit megtapasztalhatok a testvérek között a közösségünkben, és a világban zajló események kapcsán is:

Címkék: 

Reisinger János - Hogyan evangélizált Jézus?

Reisinger János – Hogyan evangelizált Jézus?

A prédikáció elhangzott 2013.06.29-én a székelyjói Bibliatáborban.

A könyv, aminek az átvételét most már csak otthon szorgalmazhatjuk, a második nagy részben, a Kit küldjek el, ki megy el nékünk?  c. könyv második nagy részében, hogy Jézus hogyan evangelizált, ez 20 pontba van sűrítve. Én ebből a 20 pontból csak hármat szeretnék kiemelni, de bízom abban, hogy át fogjátok tanulmányozni a többi tizenhetet is. Hogyan is evangelizált Jézus? Hogyan közeledett az emberekhez? Mit mutatott be először, másodszor, harmadszor? Mi volt a sorrend? Hogyan építette fel útjait? Micsoda tervszerűség nyilvánult meg ezek kiválasztásában is. Amit Jézus először hangsúlyozott, mit gondoltok, mi volt ez? Mivel kezdte Jézus állandóan a tanításait? Legtöbbször mivel indította a tanításait? - Mihez hasonlítsam az Isten országát? Milyen példázatokkal példázzam azt? - Jézus első és legfőbb szándéka az volt, hogy Isten lényéről valóságos, hiteles képet nyújtson az embereknek.

Címkék: 

Irodalmi idézet a keresésről...

"Hol voltál, fiam? Hol voltál oly sokáig? Merre jártál? Mit kerestél a világban? Boldogságot? Hol kellett volna keresned, ha nem az Úrban? És az Urat hol, ha nem az ő templomában? S az élő Istennek mely templomát, ha nem azt az élő templomot, amelyet ő maga készített magának, a te tulajdon szívedet? Néztem, fiam, hogyan tévelyegsz, de nem akartam még tovább nézni, elvezettelek magamhoz, bevezetvén téged tenmagadba.Mert itt választottam magamnak palotát lakhelyül: ha akarsz itt lakni velem, megtalálod mindazt, amit a világban hiába kerestél, a békét, boldogságot, dicsőséget és mindeneknek bőségét. Ígérem, fiam, nem fogsz csalatkozni, mint amott." 

(Comenius)

Címkék: 

Irodalmi idézet a hitelességről...

"Ha elválasztod a jót a hitványtól, olyanná leszel, mint az én szájam." (Jeremiás 15:19) - ígérte az Isten.

Az emberi élet alapvető kötelessége a mindennapokban, hogy a jót és a hitványt elválasszuk, különbséget tegyünk az igaz és a hamis között. Sokan azonban nem veszik észre, nem teljesítik ezt az elemi kötelességet. Hagyják, hogy összevegyüljön gondolkodásukban a jó és a rossz, nemtörődömséget tanúsítanak, amikor ki kellene állni a jó mellett, és határozott nemet kellene mondani a rosszra. Ezért nem lehetnek az emberek előtt olyanok, mint " az Isten szája". (Reisinger János)

Címkék: 

Pages