Hanganyag

2017.04.08. Istentisztelet hanganyaga

Mi a célja a megpróbáltatásoknak az életünkben? Hogyan kell az embernek viszonyulnia ezekhez? Istentől származik a rossz? Isten egy kockajátékos, akinek olykor játékszere az ember? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a mai igehirdetés...

2017.04.08. Márton István - A megpróbáltatások célja Jób könyvében
Címkék: 

2017.04.01. Istentisztelet hanganyaga

A laodiczeai üzenet korunk hívő emberének szól: Légy buzgóságos és térj meg!

De látjuk-e kristálytisztán a hit általi életet? Az igazi, valódi reformok a szívben kezdődnek, hisz döntéseinkkel bizonyítjuk, hogy létezik önfeláldozás, létezik önzetlenség. Ebből fakad az igazi engedelmesség, amelynek alapja: a jót magáért a jóért tesszük. Együttműködni Krisztussal azt jelenti, hogy törődünk a körülöttünk élő szenvedőkkel. Mindannyiunk munkája kivételes, hisz megvan  a feladatunk Isten tervében. Legerősebb kötelék köztünk és Krisztus között:az emberek megmentése. Az élő egyház élő tanítványokból áll, mely másokat is tanítvánnyá tesz.Az élő gyülekezet pedig lelkésztől független, önálló gyülekezet, amely gondoskodni tud magáról. A ma még tétlen gyülekezeteknek munkálkodó gyülekezetekké kell válniuk. A Jelenések könyve 14. fejezetében  megszólaló hármas angyali üzenet az élet kenyere ezekben az utolsó időkben. Ez az üzenet eszköz, és nem elmélet. Eszköz, hogy megismerjük a krisztusi jellemet, és a legboldogabb nép legyünk a világon.

 

2017.04.01. Domján Ildikó - Az igazi tanítványság az utolsó időben
Címkék: 

Pages