Hanganyag

2017.09.02. Istentisztelet hanganyaga

 Mi a bűn? A keresztény felekezetek tanítása szerint, aki valamilyen bűnt követ el, az bűnös. Ebből következően, aki nem követ el semmilyen bűnt, az bűntelen. Más szóval tökéletes és igaz.

Róm 4,15: „ahol pedig nincsen törvény, ott törvény ellen való cselekedet sincsen.”

2017.09.02. Márton István - Mi vezet igazságra?
Címkék: 

2017.07.08. Istentisztelet hanganyaga

 A hármas angyali üzenet, mint Isten gyermekeinek reményhorgonyai

Az első angyal üzenete (1.rész)

,,Ezen üzeneteket úgy mutatták be nekem, mint Isten gyermekeinek megannyi reményhorgonyát. Azok, akik megértik és elfogadják, sohasem lesznek Sátán csábításainak áldozatai"- így fogalmaz E.G.White a hármas angyali üzenettel kapcsolatban, amely Isten végső üzenete a világnak...

2017.07.08. Domján Ildikó - A hármas angyali üzenet, mint Isten gyermekeinek reményhorgonyai
Címkék: 

2017.06.03. Istentisztelet hanganyaga

 Az 1.angyal üzenete,mint gyógyulásunk eszköze:

Keresztény életünk tragédiája,hogy nem váltunk olyan élő tanítványokká,akik annak tudatában élik hétköznapi életüket,hogy ma,amikor Jézus a mennyben van, mi kell képviseljük Őt az emberek között. Az igaz tanítványt hite arra készteti, hogy Jézus életéről vegye a példát, s addig kutatja az Írásokat és keresi teljes erőbedobással az igazságot,míg hit által Krisztus élete a saját életévé válik. Jelenések könyve 14.fejezete az élet kenyere ezekben az utolsó napokban. Az itt olvasható hármas angyali üzenet elsősorban nem elméleti ismeret, hanem eszköz, amelyet a menny azért nyújt nekünk, hogy meggyógyuljunk és élő tanítványok, élő gyülekezetek legyünk. Eszközök ezek az üzenetek azért, mert ráirányítják a figyelmünket azokra az igazságokra, elvekre, amelyek a leglényegesebbek az igaz, krisztusi jellem kifejlesztéséhez. Az 1.angyal üzenete személyes megtérésre hív azzal a céllal,hogy ezek az igazságok életünk részévé válva szorosabb kapcsolatba hozzanak bennünket Istennel,mintha sohasem buktunk volna el. 

2017.06.03. Domján Ildikó - Az igazi tanítványság
Címkék: 

Pages